Splošni pogoji uporabe spletne strani in varstva zasebnosti

Ti splošni pogoji uporabe spletne strani se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne stran www.simeona.eu, ki je v lasti Simeona, proizvodnja in prodaja kozmetičnih izdelkov, Simon Jožef Istenič s.p., davčna številka SI27515931, matična številka 8703795000, Pavšičeva ulica 36, 1370 Logatec (v nadaljevanju »izvajalec« ali »Simeona«). Uporabnik oziroma obiskovalec z uporabo spletne strani www.simeona.eu potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Zadevni pogoji uporabe so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletna stran, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije izvajalca so v nadaljevanju označene kot spletna stran oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pogoji uporabe se uporabljajo za vse uporabnike, ki kot prijavljeni (registrirani) ali neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletne strani izvajalca. Vstop na spletno stran izvajalca pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da ste kot uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani predhodno jasno in izčrpno seznanjeni s pogoji uporabe, kot tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov ter o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinjate. Pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani, spletnega portala in spletne aplikacije ter drugih spletnih vsebin izvajalca ter pojasnjujejo, kako izvajalec uporablja osebne podatke in piškotke.

Če s pogoji uporabe ne soglašate, izvajalec odsvetuje uporabo spletne strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah izvajalca in priporoča, da te strani oziroma storitev ne uporabljate in jo zapustite.

Izvajalec si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridržuje pravico, da blokira ali kakor koli drugače prepreči dostavo kakršne koli e-pošte ali druge komunikacije s spletno stranjo, ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko izvajalec prepreči uporabo storitve ali jo prekine.

Izvajalec si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani in spletnih aplikacij ter vsebin kadar koli, na kakršen koli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni ali ažurira brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

O spletnem mestu

Izvajalec se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj izvajalec ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta www.simeona.eu.

Uporaba spletne strani in spletnih aplikacij je na lastno odgovornost. Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletne strani in spletnih aplikacij in/ali vsebin ter/ali informacij ali bi bila povezana z njimi. Izvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanja spletne strani ali spletnih aplikacij. Izvajalec tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last izvajalca, prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletna stran oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na povezavo do katere od drugih spletnih strani tretjih oseb se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Izvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

O avtorskih pravicah

Izvajalec je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba itd.), objavljenimi na spletni strani oziroma v spletnih aplikacijah. Imetnik vsebin so lahko tudi izvajalčevi partnerji ali pogodbeni sodelavci oziroma so takšne vsebine označene z ustrezno navedbo vira in avtorja. Vsebine, ki jih objavi izvajalec, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati. Nepooblaščenim osebam se brez predhodne vednosti ali dovoljenja prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, kot tudi uporaba podatkov oziroma vsebin. Za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami izvajalec ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja izvajalec, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletnih straneh, je izvajalec ali tretja oseba. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin ali podatkov, naredite povezavo na spletno mesto Simeona. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, je na zahtevo Simeona to dolžan odstraniti.

Nezahtevano pošiljanje idej

Izvajalec ali njegovi zaposleni ne sprejemajo ali pa štejejo za nezahtevane oziroma nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove storitve ali dejavnosti, postopke, materiale ali imena novih storitev. Izvajalec prosi, da se mu ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se izvajalec izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo storitve izvajalca ali dejavnosti zdeti podobne idejam, poslanim izvajalcu. Zato izvajalec prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv izvajalcu ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z izvajalcem. Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv izvajalcu ne pošiljate, to vendarle storite, izvajalec ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

Registracija uporabnika (uporabniški račun)

Za uporabo posameznih vsebin in storitev na spletni strani (kot so npr. enostavno ponovno naročanje brez ponovnega vnosa podatkov), se mora uporabnik na spletni strani registrirati in s tem ustvariti svoj uporabniški račun.

Uporabnik mora za uspešno prvo registracijo na spletni strani v prijavni obrazec vnesti naslednje osebne podatke: uporabniško ime, elektronski naslov in geslo.

Uporabnik mora biti za registracijo star najmanj osemnajst let.

Izvajalec si pridržuje pravico odpraviti nepotrjene uporabniške račune ali račune, ki so po kriterijih izvajalca dalj časa neaktivni.

Če pride do spremembe osebnih podatkov, je uporabnik upravičen in dolžan posodobiti svoj uporabniški račun.

Izvajalec si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, ukinitev ali omejitve možnosti nadaljnje uporabe uporabniškega računa, za katere je uporabnik registriran in za prevzemanje vseh drugih ukrepov, če pride do kakršne koli kršitve Splošnih pogojev za spletno stran ali zaradi kakršnega koli drugega načina upočasnitve ali motenja delovanja spletne strani s strani uporabnika.

Uporabnik je sam odgovoren za zasebnost in varno hrambo katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerimi dostopa do uporabniškega računa in se strinja, da bo izvajalca takoj obvestil, če bi kadar koli posumil, da je ogrožena varnost njegovega uporabniškega računa.

Če bi obstajal sum o ogroženi varnosti, mora uporabnik zamenjati geslo. Izvajalec si pridržuje pravico od uporabnika zahtevati spremembo gesla, sicer ima izvajalec pravico blokirati uporabnikov uporabniški račun.

Izvajalec si iz upravičenih razlogov (npr. zloraba, tehnične težave) pridržuje pravico zavrniti registracijo oziroma registracije iz teh razlogov ni dolžan izvesti.

Zaščita zasebnosti in varstvo podatkov

Izvajalec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je ta vnesel v svoj račun po ustvarjenem uporabniškem računu na spletnem mestu: ime in priimek uporabnika, naslov, telefonska številka, elektronski naslov ter morebitne druge osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno razkrije izvajalcu. Izvajalec navedene osebne podatke obdeluje za namen izvajanja storitev spletne trgovine (kar zlasti vključuje nakupovanje v spletni trgovini, dostavo blaga uporabniku ipd.). Enake osebne podatke izvajalec zbira tudi v primeru, ko uporabnik uporabi spletno trgovino izvajalca brez predhodne registracije, tj. kot gost, preko gostujočega računa ali ob prijavi na prejemanje e-novic.  

Obdelava zgoraj navedenih osebnih podatkov uporabnikov je namreč nujno potrebna za zagotovitev dostopa do spletnega portala in do vseh storitev, ki so dostopne v spletni trgovini izvajalca (vključno z dostavo blaga uporabniku), zaradi česar je strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, posredovanih v obrazcu za registracijo, pogoj za uspešno registracijo na spletni strani in tudi za naročanje blaga v spletni trgovini preko gostujočega računa.

Izvajalec pridobljene osebne podatke uporabnika lahko obdeluje tudi v informativne namene in za promocijo blaga, ki ga ponuja v spletni trgovini in fizičnih trgovinah, ter za vse druge promocijske namene.

Izvajalec osebne podatke uporabnika shrani in obdeluje za zgoraj navedene namene le v primeru, da uporabnik s tem izrecno soglaša, in sicer na naslednji način:

 • uporabnik spletne strani z označitvijo posebnega polja ob oddaji naročila v spletni trgovini preko registriranega računa soglaša s tem, da izvajalec obdeluje vse uporabnikove osebne podatke, ki jih je ta vpisal v obrazec za registracijo oziroma v obrazec za oddajo naročila, za namen izvajanja storitev spletne trgovine;
 • uporabnik spletne strani z označitvijo posebnega polja ob oddaji naročila v spletni trgovini preko gostujočega računa ali ob prijavi na prejemanje e-novic soglaša s tem, da izvajalec obdeluje uporabnikov elektronski naslov za potrebe neposrednega obveščanja o ugodnostih in pošiljanja oglasnih sporočil ter za potrebe anketiranja.

Če uporabnik ne bo označil, da soglaša z uporabo njegovih osebnih podatkov za katerekoli od zgoraj navedenih namenov, izvajalec njegovih osebnih podatkov za te namene ne bo obdeloval, pri čemer v primeru, da uporabnik ne soglaša z uporabo osebnih podatkov za namen spletne trgovine, izvajalec storitev spletne trgovine uporabniku ne bo mogel zagotavljati in tudi registracija uporabnika ne bo možna.

Izvajalec od obiskovalcev spletne strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno. Osebne podatke izvajalec zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

Po pridobljenem soglasju uporabnika za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov izvajalec vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika v zbirkah osebnih podatkov za namene, za katere je uporabnik podal svoje soglasje.

Uporabnik lahko kadar koli po e-pošti na naslov simeona@simeona.eu ali po telefonu (+386 41 982 453) zahteva, da njegove podatke popravimo ali da jih v 15 dneh trajno oz. začasno prenehamo uporabljati. Izvajalec lahko uporabnika izjemoma v 15 dneh od zahteve obvesti o razlogih, zaradi katerih izbrisa, vpogleda, prepisa, kopiranja ipd. ne more omogočiti in ta razlog poskuša čimprej odpraviti. Varstvo osebnih podatkov se zagotavlja skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zgoraj navedeni osebni podatki se shranjujejo, dokler uporabnikov uporabniški račun ni izbrisan, in sicer jih izvajalec v roku 30 dni od izbrisa uporabniškega računa izbriše.

Uporabnik spletnega mesta in novic soglaša, da izvajalec ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter da se izvajalec ne more šteti odgovornega v povezavi s tem.

Izvajalec bo vaše osebne podatke, pridobljene prek svojih spletnih strani, skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob uporabi spletne strani ali vsebin izvajalca, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev izvajalca, in sicer za zagotavljanje pošiljanja novic uporabniku in preverjanje, ali uporabnik uporablja spletno stran in vsebine izvajalca oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih izvajalca v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnih koli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Izvajalec brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi na svoji spletni strani, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj izvajalca, razen če zakon določa oziroma terja drugače.

Izvajalec lahko obdeluje tudi osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.


Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.


Izvajalec mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika – uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in izvajalec nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani; omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu z 11. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.

Izvajalec bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis; posredoval mu bo seznam oseb, ki so jim bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo izvajalec uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Ob vsakem obisku spletne strani izvajalca se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številko – številko, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzijo brskalnika, čas obiska in podobno). Izvajalec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Izvajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo izvajalec uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletne strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij izvajalec ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletne strani ne bo razkril tretjim osebam. Izvajalec bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Seznanjamo vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (t.i. pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v teh splošnih pogojih. Posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za lastne namene. Obdelovalci so posredovane podatke upravičeni uporabljati samo za izvrševanje svojega dela.

Prijava na e-novice

Če želite biti redno obveščeni o naši ponudbi, se lahko na naši spletni strani prijavite na prejemanje brezplačnih e-novic. Prijava je možna s posredovanjem vašega elektronskega naslova, ki ga bomo uporabljali izključno z namenom obveščanja o novostih, akcijah, posebnih ponudbah in izobraževalnih vsebinah.

Za posredovanje e-novic uporabljamo storitev »MailChimp«, platformo za pošiljanje e-novic, ki jo upravlja marketinško podjetje The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave #5000, Atlanta, GA 30308, ZDA (v nadaljevanju »MailChimp«). Ko opravite prijavo na naši spletni strani, bodo pridobljeni podatki v obdelavo posredovani MailChimp, ki bo izvedel prijavo na e-novice oziroma na naš MailChimp račun in izvedel dvojno verifikacijo. Po prijavi boste torej prejeli potrditveno elektronsko sporočilo, s katerim boste potrdili prijavo na e-novice. MailChimp v našem imenu kot obdelovalec uporablja te podatke za pošiljanje in analizo e-novic. Poleg nas bo vaše osebne podatke pridobil in obdeloval tudi MailChimp, tudi z namenom izboljšanja storitve MailChimp in namenom določanja izvora prijav (iz katere države) na e-novice, in sicer v tem delu kot upravljavec. MailChimp podatkov prejemnikov naših e-novic ne uporablja za vzpostavitev stika neposredno z njimi ali za posredovanje tretjim osebam. Več informacij glede varstva podatkov ponudnika MailChimp si lahko preberete na njihovi spletni strani (MailChimp’s Legal Policies).

MailChimp z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje uporablja različna orodja, in sicer piškotke in druge piškotkom podobne tehnologije, ki se ob odprtju e-novic prenesejo iz spletnega serverja Mailchimp. Tako v vsako elektronsko sporočilo, ki ga pošljemo prek ponudnika MailChimp, le-ta vstavi piksel (t.i. internetni svetilnik), ki vsebuje unikatne identifikatorje, ki omogočajo sledenje ali je naslovnik dejansko odprl poslano elektronsko sporočilo. Prav tako ta tehnologija zabeleži vaš naslov elektronske pošte, IP naslov, podatke o operacijskem sistemu in brskalniku ter datum in čas, povezana z odprtjem poslane elektronske pošte. Ponudnik MailChimp uporabi prej navedene informacije za analizo učinkovitosti e-novic oziroma za kreiranje uspešnosti poslanih e-novic in naslovnikovega obnašanja po prejemu e-novic (na primer ali je naslovnik dejansko odprl elektronsko pošto in na katere povezave je kliknil). Vse zbrane informacije o uporabnikovem obnašanju uporabljamo za izboljševanje posredovane vsebine e-novic.

Vaši osebni podatki (elektronski naslov, podatki povezani z uporabniško izkušnjo) bodo shranjeni na strežnikih MailChimp v ZDA in zaščiteni v skladu z veljavno zakonodajo, glede česar se zanašamo na zagotovila MailChimp. MailChimp zagotavlja obdelavo in varstvo vaših osebnih podatkov (predvsem, da jih ne bo posredoval tretjim osebam) v skladu z veljavno EU zakonodajo, kar zagotavlja tudi sklenjen sporazum (pogodba) o obdelavi osebnih podatkov, ki med drugim ureja tudi obdelavo osebnih podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul za prenos osebnih podatkov (kot alternativo razveljavljenega ščita za prenos podatkov med EU in ZDA, ki ga je razveljavilo Sodišče EU s sodbo C-311/18). S pogodbo o obdelavi osebnih podatkov se Mailchimp zavezuje k spoštovanju EU zakonodaje glede varstva osebnih podatkov, obdelavi v našem imenu v skladu z njegovo politiko varstva zasebnosti in predvsem, da osebnih podatkov ne bo razkril tretjim osebam. V skladu s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, mora Mailchimp predhodno pridobiti naše soglasje za posredovanje v obdelavo vaših osebnih podatkov, katerih upravljavec smo mi, tretjim osebam oziroma podobdelovalcem.

Pri prijavi na prejemanje brezplačnih e-novic, poleg soglasja glede obdelave vaših osebnih podatkov, podate tudi soglasje za uporabo orodij, povezanih z analizo učinkovitosti e-novic in posredovanjem podatkov MailChimp, ki zagotavlja storitev pošiljanja in analize e-novic.  Z vašim soglasjem bomo torej beležili vaše uporabniške izkušnje v povezavi z našimi spletnimi novicami, kar predvsem zajema beleženje odziva na naše e-novice (ali ste posredovano elektronsko pošto odprli) in vaše izkušnje prejemu e-novic (ogledani izdelki, datum obiska, pogostost obiska, ipd).

Obdelava osebnih podatkov se izvaja na podlagi točke (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR) (soglasje).

Zbrani osebni podatki se vodijo do vašega preklica, pri čemer vas bomo občasno pozvali na obnovitev danega soglasja.

Dano soglasje za strinjanje z varstvom podatkom ali prejemanjem e-novic, lahko kadarkoli prekličete prek elektronske pošte ali povezave na stran za odjavo, ki se nahajata na koncu vsake poslane e-novice. Pri preklicu soglasja za prejemanje e-novic bodite pozorni, da v primeru prejemanja več različnih e-novic ali prejemanja le-teh prek različnih elektronskih naslovov, se boste morali za vsakovrstne e-novice odjaviti posamično oziroma iz vsakega posameznega elektronskega naslova. Preklic soglasja, danega v zvezi z varstvom osebnih podatkov pomeni hkrati tudi preklic prejemanja e-novic, poslanih prek Mailchimp in zgolj preklic soglasja v zvezi z varstvom osebnih podatkov obdelavo osebnih podatkov (za statistične analize ipd.), žal ni možen.

Pravila za piškotke

Za optimizacijo spletnih strani, portalov ali aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi kot: spletne strani) v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah izvajalca, v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku izvajalec samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.

Te podatke izvajalec uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve).

V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.

Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporablja izjava o varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.

Kaj je »piškotek«?

Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran izvajalca (s svojega spletnega strežnika izvajalec pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani izvajalca omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani izvajalca bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da izvajalec izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani izvajalca?

Izvajalec lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:

 • začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh izvajalca;
 • trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke izvajalec lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
 • lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani izvajalca, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
 • drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, izvajalec pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev. Kadar ima spletna stran z uporabnikom bolj opredeljen odnos (uporabniški račun, registracija, profil), je pridobivanje privolitve integrirana v procese registracije uporabnika.

Piškotki tretjih oseb

Za namen oglasov in za optimizacijo marketinške komunikacije lahko izvajalec kot oglaševalce uporablja tretje osebe. Tretje osebe kot oglaševalci uporabljajo piškotke za merjenje učinkovitosti oglasov in za prilagoditev oglaševalske vsebine. Informacije, ki so zbrane s strani oglaševalcev kot tretjih oseb, lahko vključujejo podatke kot so geografsko-lokacijski podatki (kot izhajajo iz IP-naslova) ali kontaktne podrobnosti kot so e-poštni naslovi, če bi bili zbrani preko spletne strani izvajalca.

Sledenje in analiza

Izvajalec za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics družbe Google Ireland Limited, ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji), na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Spletna stran oziroma izvajalec uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik).

To omogoča sledenje spletnega vedenja in posledično izboljšanje uporabniške izkušnje. Google Analytics zbira, shranjuje in analizira podatke o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Podatki pridobljeni prek piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. Podatki so shranjeni na piškotkih (npr. napotitveni URL, naše spletne strani, ki ste jih obiskali, vaša vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, vaš operacijski sistem, vaša ločljivost zaslona, ura zahteve za strežnik, IP naslov), pri čemer vaš IP naslov ne be združen z drugimi že obstoječimi podatki o vas, ki jih ima v posesti Google. Zadevni podatki v anonimni obliki bodo nato posredovali nam. V tem postopku vaši podatki o uporabi ne bodo povezani z vašim celotnim IP-naslovom, saj se bo v procesu anonimizacije izbrisalo zadnjih 8 bitov (IPv4) ali 80 bitov (IPv6) vašega IP naslova. Izvajalec teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

Več informacij o storitvi Google Analytics je na voljo v pogojih za uporabo storitve Google Analytics, v načelih za varnost in zasebnost storitve Google in v pravilniku o zasebnosti podjetja Google.

Za posredovanje e-novic uporabljamo storitev »MailChimp«, platformo za pošiljanje e-novic (v nadaljevanju »MailChimp«) podjetja The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave #5000, Atlanta, GA 30308, ZDA, ki omogoča storitev množičnega posredovanja elektronskih sporočil s sledenjem uporabniške izkušnje z uporabo piškotkov in druge podobne tehnologije (na primer pikslov). Mailchimp ponuja različne storitve v zvezi z marketingom, pri čemer naše podjetje uporablja izključno funkcijo masovnega pošiljanja elektronskih sporočil. Mailchimp na vašo napravo shrani ustrezne piškotke in piškotkom podobno tehnologijo sledenja, na podlagi prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, kar omogoča dostop do informacij glede operacijskega sistema in ID brskalnika. V vsako elektronsko sporočilo, ki ga pošljemo prek Mailchimp storitve, le-ta vstavi piksel (t.i. internetni svetilnik), ki vsebuje unikatne identifikatorje, ki omogočajo sledenje ali je naslovnik dejansko odprl poslano elektronsko sporočilo. Prav tako ta tehnologija zabeleži vaš naslov elektronske pošte, IP naslov ter datum in čas, povezana z odprtjem poslane elektronske pošte. Osebni podatki se obdelujejo v Evropski uniji, lahko pa se prenesejo tudi v Združene države Amerike. Obdobje hrambe je časovno obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za obdelavo. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za določene namene obdelave.

Kontakt za nadaljnje informacije o obdelavi podatkov pri Mailchimp:privacy@mailchimp.com. Več informacij glede varstva osebnih podatkov Mailchimp storitve:
https://mailchimp.com/legal/privacy/. Dodatno informacije glede pravic in možnosti v zvezi z izbrisom vaših osebnih  podatkov pri Mailchimp storitvi: https://mailchimp.com/privacy-rights/. Tukaj je na voljo politika piškotkov Mailchimp storitve: https://mailchimp.com/legal/cookies/.

 • Piškotki spletne strani www.simeona.eu
Ime piškotka Namen Čas piškotka
wp-settings- Omogoča pregled strani kot administrator. 1 leto
wp-settings-time- Omogoča pregled strani kot administrator. 1 leto
wordpress_logged_in_ Preveri uporabnika pri vpisu. Ob zaprtju brskalnika
ali 14 dni, če izbereš zavihek zapomni si me
tk_ai Podatki za statistiko. Ob zaprtju brskalnika
PHPSESSID Omogoča shranjevanje sej. Ob zaprtju brskalnika
wfwaf-authcookie Preveri uporabnika pri vpisu. 6 mesecev
wordpress_sec Preveri podatke administratorja. 14 dni

 

Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

Uporabniku je omogočeno, da sprejme ali zavrne vse piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh. Svoje soglasje za uporabo spletne analize lahko kadar koli umaknete, in sicer tako, da prenesete in namestite ponujen Googlov vtičnik za brskalnik, pri čemer bo nameščen zavrnitveni (opt-out) piškotek. S tem boste preprečili izvajanje spletne analize, vendar le v primeru uporabe brskalnika, na katerega ste namestili vtičnik, oziroma dokler ne izbrišete zavrnitvenega piškotka. V primeru opt-out funkcije ne boste mogli v celoti uporabljati funkcij našega spletnega mesta. Navedeni vtičnik bo obveščal Google Analytics preko JavaScript, da ne želite posredovati podatkov in informacij glede uporabe spletne strani podjetju Google. Piškotke, ki jih je že namestil Google Analytics lahko kadarkoli izbrišete prek brskalnika, s katerim ste obiskali spletno stran ali prek kakšnega drugega programa.

Odgovornost

Izvajalec ne jamči, da bodo spletna stran ali njene podstrani (vključno z vsemi vsebinami) vedno na voljo, da bo uporaba spletne strani varna in neprekinjena. Izvajalec prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izgubljeni podatki, izgubo programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo.

Varnost in tretje osebe

Izvajalec je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. Izvajalec bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

Nasvet uporabnikom

Uporabnikom svetujemo, naj uporabljajo spletno stran v skladu s splošnimi pogoji uporabe ter navodili ponudnika poti. Uporabniki se morajo zavedati, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb, za kar izvajalec ne odgovarja.

Sprememba in kršenje pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije dosegljive prek spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Te pogoje lahko izvajalec občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko izvajalec to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega opozorila, sprememba pa začne veljati s samo objavo.

Če bo izvajalec bistveno spremenil način, kako uporablja oziroma obdeluje osebne podatke, bo pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom ali po potrebi zahteval njihovo privolitev.

Izvajalec priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako izvajalec varuje njihovo zasebnost. Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin ali spletne strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči izvajalcu ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov nam sporočite na naslov simeona@simeona.eu ali naslov družbe, Simeona, proizvodnja in prodaja kozmetičnih izdelkov, Simon Jožef Istenič s.p., Pavšičeva ulica 36, 1370 Logatec.

Stik z izvajalcem

Vprašanja, pripombe in pritožbe, ki so na kakršen koli način povezana s tem spletnim mestom ali vsebinami, lahko naslovite na izvajalca prek elektronskega naslova  simeona@simeona.eu  ali na naslov  Simeona, proizvodnja in prodaja kozmetičnih izdelkov, Simon Jožef Istenič s.p., Pavšičeva ulica 36, 1370 Logatec.

Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani izvajalca to sporočijo izvajalcu na elektronski naslov simeona@simeona.eu.

Morebitni spori in pristojno pravo

Skladno z zakonskimi normativi izvajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških. sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Izvajalec kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Če bi zaradi uporabe spletne strani ali novic prišlo do kakršnih koli sporov med izvajalcem in uporabnikom, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pristojno pa je sodišče v Ljubljani.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

Pogoji so bili zadnjič posodobljeni 24. 5. 2021.

Ljubljana, 24. 5. 2021

Simeona, proizvodnja in prodaja kozmetičnih izdelkov, Simon Jožef Istenič s.p.

 

Splošni pogoji spletne trgovine in varstva zasebnosti

 

Ti splošni pogoji uporabe spletne trgovne se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne stran www.simeona.eu, ki je v lasti Simeona, proizvodnja in prodaja kozmetičnih izdelkov, Simon Jožef Istenič s.p., davčna številka SI27515931, matična številka 8703795000, Pavšičeva ulica 36, 1370 Logatec (v nadaljevanju »izvajalec« ali »Simeona«). Uporabnik oziroma obiskovalec z uporabo spletne strani www.simeona.eu potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

S spletno trgovino www.simeona.eu upravlja Simeona, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi: ponudnik).

Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje prek spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nedelovanje trgovine zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne trgovine, nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo.

I. Uporabnik

Storitve spletne trgovine Simeona lahko koristi, kdor se registrira kot uporabnik ter vsak obiskovalec spletne strani, ki odda naročilo brez registracije.

Uporabnik ob registraciji v sistem pridobi uporabniško ime, ki ga uporabnik poljubno izbere in geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata ter povezujeta z vnesenimi podatki. Pri registraciji mora uporabnik v obrazec za registracijo vnesti naslednje osebne podatke: uporabniško ime, naslov elektronske pošte in geslo v skriti obliki. Nadalje lahko uporabnik v svoj račun vnese svoje osebne podatke (ime in priimek, država/regija, naslov elektronske pošte, naslov za dostavo in kontaktni telefon), ki se kot privzeti izpišejo ob opravi nakupa na spletni strani.  Z registracijo uporabnik pridobi pravico do nakupa, če izpolni polje, da sprejema te splošne pogoje spletne trgovine.  Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na simeona@simeona.eu. O spremembi elektronskega naslova bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte. Uporabnik mora potrditi svojo seznanjenost s spremembo.

Uporabnik lahko storitve spletne trgovine uporablja tudi brez registracije na spletni strani ponudnika, preko gostujočega računa. Uporabnik, ki ni registriran, ne more izkoriščati določenih prednosti, ki jih nudi registracija na spletni strani (kot so npr. enostavno ponovno naročanje brez ponovnega vnosa podatkov). V primeru, da želi uporabnik, ki ni registriran, koristiti storitev spletne trgovine Simeona, mora ob oddaji naročila izpolniti obrazec z naslednjimi osebnimi podatki: ime in priimek, država/regija, naslov elektronske pošte, naslov za dostavo in kontaktni telefon. Navedeni podatki so namreč nujno potrebni za uspešno izvajanje storitev spletne trgovine ponudnika (vključno z dostavo blaga in izstavitvijo računa uporabniku). Zato mora uporabnik, ki želi oddati naročilo v spletni trgovini ponudnika preko gostujočega računa, za uspešno oddajo naročila izpolniti tudi polje, da sprejema te splošne pogoje spletne trgovine.

II. Ponudba izdelkov

Zaradi narave poslovanja spletne trgovine, se ponudba lahko spreminja zelo hitro in pogosto. Ponudnik si prizadeva jasno in temeljito predstaviti osnovne značilnosti izdelkov, ki so navedene na embalaži ali drugem nosilcu, zato ponudnik ne more odgovarjati za morebitne napake v podatkih.

Za predstavitev izdelkov si ponudnik prizadeva pridobiti ustrezni slikovni material, ki se estetsko lahko delno razlikuje od originala, ne vpliva pa na kvaliteto in specifikacijo samega izdelka.

III. Naročilo/sklenitev pogodbe

Kupec iz ponujenih izdelkov na spletni strani izbere izdelek, ki ga želi kupiti in ga z gumbom »v košarico« položi v svojo nakupovalno košarico, nato pa je kupec preusmerjen na stran, ki vodi do pregleda spletne košarice in zaključek nakupa, kjer izpolni osebne podatke, potrebne za izvedbo naročila. V nakupovalni košarici je možno urejanje vseh podatkov, količine izdelkov in odstranjevanje izdelkov, vse do zaključka nakupa.

Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Izdelkov, ki niso na zalogi ni možno kupiti v naprej. Če izdelek ni na voljo, nakup ni možen, saj je kupec na spletni strani obveščen, da artikel ni na zalogi, prav tako je tudi onemogočen gumb »v košarico«. 

Po oddaji naročila uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto oziroma zavrnjeno.

Prodajna pogodba med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko ponudnik uporabniku po oddaji naročila pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: Simeona potrjuje tvoje naročilo – št. […] ). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Ko je naročilo obdelano (zapakirano in odpremljeno), kupec prejme elektronsko sporočilo, s katerim je obveščen, da je bilo naročilo zaključeno in odposlano.

Pogodbe o nakupu (naročila) so sklenjene samo v slovenskem jeziku in shranjene na sedežu podjetja.

IV. Naročilo/sklenitev pogodbe

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • preko plačilnega sistema PAYPAL, kjer potrošnik plača neposredno prek svojega PayPal računa v skladu z veljavnimi pogoji ponudnika storitve PayPal
 • s plačilno ali kreditno kartico (Visa in Mastercard)
 • po povzetju (dostavni službi se plača z gotovino ali s kreditno kartico)
 • po predračunu

Plačilo po povzetju

Pri plačilu po povzetju je možno plačilo kurirju Pošta Slovenije d.o.o. ob dostavi ali na prevzemnih mestih, ki jih določi Pošta Slovenije d.o.o. z gotovino ali s plačilno/kreditno kartico (Visa, Mastercard, Maestro, Karanta). V tem primeru ponudnik kupcu ob samem nakupu zaračuna še dodatno provizijo vplačnine, katere višina je razvidna kupcu ob označitvi načina plačila, pred samim zaključkom nakupa. Če kupec, v primeru plačila po povzetju, kupnine za naročeno blago kurirju ob dostavi ne plača, se sklenjena pogodba šteje avtomatsko za razvezano, razen če ponudnik v roku 3 delovnih dni od dostave kupca obvesti o tem, da ostaja pri pogodbi in kupcu določi dodaten rok plačila.

Plačilo po predračunu

Pri plačilu po predračunu se celoten znesek poravna na naslednji račun:

Simeona, Simon Jožef Istenič s.p.

Pavšičeva ulica 36

1370 Logatec

št. računa (DH d.d.): SI56 6100 0002 4547 749

(SWIFT / BIC: HDELSI22)

Sklic: navede se številko predračuna

Pri plačilu po predračunu se blago odpremi po prejemu plačila. Plačilo mora biti v celoti poravnano v roku 7 dni po prejemu elektronskega sporočila ponudnika o potrditvi naročila, pri čemer 7-dnevni rok začne teči naslednji dan od prejema navedenega elektronskega sporočila. V navedenem elektronskem sporočilu bo ponudnik uporabniku (kupcu) poslal tudi predračun. Uporabnik (kupec) lahko za hitrejšo obdelavo naročila ponudnika obvesti o izvršenem plačilu na elektronski naslov ponudnika simeona@simeona.eu. V opisanem roku 7 dni od prejema potrditve naročila bo ponudnik blago, ki ga je kupec naročil v naročilu, hranil rezervirano za kupca.  Če plačilo v opisanem 7-dnevnem roku ne bo poravnano, se pogodba avtomatsko šteje za razvezano. Pred iztekom roka si ponudnik dovoljuje poslati opomnik.

V. Izdaja računa

Ponudnik uporabniku pošlje račun po elektronski pošti, na naslov, posredovan ob nakupu.

Na računu so razčlenjeni cena, davek in vsi stroški v zvezi z nakupom.

VI. Cene

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in brez vključenega DDV, saj je ponudnik oproščen obračunavanja DDV v skladu s prvim odstavkom 94. člena ZDDV-1.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti, razen v primeru akcij, ko je veljavnost ponudbe posebej označena.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kljub naporu, da bi zagotovili najbolj točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa.

Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo, če ni izrecno navedeno drugače na spletni strani ponudnika.

VII. Akcije/popusti

Uporabniki spletne trgovine lahko kupujejo izdelke po akcijskih cenah in cenah s popusti. Različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne in bodo vsakokrat opisane.

Vse marketinške kampanje bodo navedene na spletni trgovini www.simeona.eu in na družbenih omrežjih ponudnika.

VIII. Kuponi s popustom / promocijske kode

Kot način posebne promocije uporabniki lahko določene izdelke kupujejo tudi s pomočjo posebnih kuponov in promocijskih kod s popustom, ki jih dobijo na različne načine (prek SMS-a, na letakih, na družbenih omrežjih, na spletni strani ponudnika ob nakupu …). Promocijska koda ali kupon prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Kode in pravila uporabe bodo vedno jasno določena.

IX. Dostava

Blago po naročilih, ki bodo oddana ob delavnikih do 12:00 ure, bo odposlano istega dne ali najkasneje naslednji delovni dan, če bo naročeno blago tudi na zalogi, o čemer bo kupec obveščen s potrditvenim elektronskim sporočilom. V primeru plačila po predračunu bo naročilo odposlano istega dne oz. najkasneje naslednji delovni dan od dne, ko bo kupnina po predračunu plačana, če kupec ponudnika o izvršenem plačilu obvesti in mu pošlje potrdilo o plačilu. Ponudnik ni dolžan vsak dan preverjati, ali je kupec kupnino po predračunu že plačal, zato je ponudnik v primeru, da kupec sam ne pošlje potrdila o plačilu, dolžan nakazilo kupca preveriti le zadnji dan 7-dnevnega roka za plačilo in za tem najkasneje naslednji delovni dan naročilo odposlati.

Kupec bo prejel elektronsko obvestilo pogodbenega partnerja za dostavo z obvestilom, da je bilo naročilo oddano v dostavo. Glede časovnega okvirja dostave pa bo prejel od pogodbenega partnerja še dodatno elektronsko sporočilo in sms, ki bosta vsebovala tudi sledilno številko. Ob sobotah, nedeljah in praznikih se odprema blaga ne izvaja.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije d.o.o., ki svoje storitve opravlja skladno z svojimi splošnimi pogoji. Dostava se izvrši na želeni naslov, ki ga kupec vpiše kot podatek o naročniku pri izvedbi naročila (naslov za dostavo). Prevzeti paketi bodo dostavljeni naslednji delovni dan od dneva prevzema. Poleg elektronskega obvestila, bo kupec prejel tudi SMS na dan dostave paketa.

Stroški dostave

Stroške dostave krije kupec in se obračunavajo glede na aktualni cenik kurirske službe Pošte Slovenije d.o.o., ki je dostopen na njihovi spletni strani www.posta.si. V primeru, da kupec naroči izdelke v skupni vrednosti vsaj 64,00 EUR, stroške dostave krije ponudnik.

Dostava naročenega blaga v spletni trgovini je mogoča le na ozemlju Republike Slovenije.

Neuspela dostava

V primeru, da kupca, ki je blago plačal vnaprej, ob dostavi pošiljke ni doma, mu dostavna služba v nabiralniku pusti obvestilo o poštnem paketu in o tem, kako ga lahko prevzame. Na obvestilu je navedena številka paketa in telefonska številka dostavne službe. Na navedene kontaktne informacije se lahko kupec obrne in naroči ponovno dostavo paketa na svoj naslov.

X. Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec, ki je potrošnik v smislu določil Zakona o varstvu potrošnikov, lahko v 14 dneh po prejemu blaga ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe za nakup blaga, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe (živila), zapečatenih izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat, ter v drugih primerih določenih v 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo ali obrazcem za odstop od pogodbe, ki je priloga tem pogojem poslovanja, obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe pisno na elektronski naslov simeona@simeona.eu ali pisno po pošti na naslov Simeona, proizvodnja in prodaja kozmetičnih izdelkov, Simon Jožef Istenič s.p., Pavšičeva ulica 36, 1370 Logatec.

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec prejeto blago vrniti po pošti na zgoraj navedeni naslov prodajalca.

Vrnitev prejetih artiklov ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Kupec mora blago vrniti ponudniku nepoškodovano, v originalni embalaži, z vso spremljajočo dokumentacijo in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.Kupec mora blago vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od tedaj, ko bo ponudnik prevzel vrnjeno blago. Tako povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta upoštevani bonus ali popust kupcu ne vrnejo. Na TRR kupca se vrne le vplačani znesek, kupcu pa se obenem vrne koriščeni bonus ali promocijska koda v obliki nove kode. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne na TRR kupca.

XI. Reklamacije

Kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je ponudnik izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila, ima blago stvarno napako.

Kupec mora o napaki obvestiti ponudnika preko elektronskega naslova simeona@simeona.eu in v obvestilu o napaki podati natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, bo ponudnik čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugodil kupčevemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, ponudnik v enakem roku poda kupcu pisen odgovor. Pravico do zamenjave artiklov ali vračila kupnine zaradi razloga stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijski zakonik.

Izdelek z napako kupec skupaj z reklamacijskim obrazcem vrne na naslov Simeona, proizvodnja in prodaja kozmetičnih izdelkov, Simon Jožef Istenič s.p., Pavšičeva ulica 36, 1370 Logatec. Če je mogoče, bo ponudnik izdelek zamenjal, v nasprotnem primeru pa postopal v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov oziroma Obligacijskim zakonikom. Ponudnik si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 • če je neuporabnost artikla posledica nepravilnega ravnanja uporabnika;
 • če je uporabnik blago neomejeno uporabljal do odstopa od pogodbe.

XII. Zasebnost in zaščita podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval vse zasebne podatke uporabnika v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in veljavnih mednarodnih predpisov, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno.

Večino strani v spletni trgovini www.simeona.eu se lahko obišče, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke. Kljub temu pa se nekatere informacije pridobivajo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov omogoča prepoznati posamezni IP-naslov, vrsto brskalnika, ki ga obiskovalec spletne strani uporablja in splošno aktivnost obiskovalca na spletu. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, nakupa v spletni trgovini ne bo mogoče opraviti. Več o politiki uporabe piškotkov ponudnika si lahko pogledate v Splošnih pogojih uporabe spletne strani, dostopnih na spletni strani ponudnika.

Ponudnik zbira in obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je ta vnesel v registrski obrazec pri ustvarjanju uporabniškega računa na spletnem mestu: ime in priimek uporabnika, naslov, telefonska številka, elektronski naslov ter morebitne druge osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno razkrije ponudniku. Ponudnik navedene osebne podatke obdeluje za namen izvajanja storitev spletne trgovine (kar zlasti vključuje nakupovanje v spletni trgovini, dostavo blaga uporabniku ipd.). Enake osebne podatke ponudnik zbira tudi v primeru, ko uporabnik uporabi spletno trgovino ponudnika brez predhodne registracije, tj. kot gost, preko gostujočega računa.

Obdelava zgoraj navedenih osebnih podatkov uporabnikov je nujno potrebna za zagotovitev vseh storitev, ki so dostopne v spletni trgovini ponudnika (vključno z dostavo blaga uporabniku), zaradi česar je strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, posredovanih v obrazcu za registracijo, pogoj za uspešno registracijo na spletni strani in za naročanje blaga v spletni trgovini preko gostujočega računa.

Ponudnik pridobljene osebne podatke uporabnika lahko obdeluje tudi v informativne namene in za promocijo blaga, ki ga ponuja v spletni trgovini in fizičnih trgovinah, ter za vse druge promocijske namene.

Ponudnik osebne podatke uporabnika shrani in obdeluje za zgoraj navedene namene le v primeru, da uporabnik s tem izrecno soglaša, in sicer na naslednji način:

 • uporabnik spletne strani z označitvijo posebnega polja ob oddaji naročila v spletni trgovini preko gostujočega računa soglaša s tem, da ponudnik obdeluje vse uporabnikove osebne podatke, ki jih je ta vpisal v obrazec za registracijo oziroma v obrazec za oddajo naročila, za namen izvajanja storitev spletne trgovine;
 • uporabnik spletne strani z označitvijo posebnega polja ob oddaji naročila v spletni trgovini preko gostujočega računa soglaša s tem, da ponudnik obdeluje uporabnikov elektronski naslov za potrebe neposrednega obveščanja o ugodnostih in pošiljanja oglasnih sporočil ter za potrebe anketiranja.

Če uporabnik ne bo označil, da soglaša z uporabo njegovih osebnih podatkov za katerokoli od zgoraj navedenih namenov, ponudnik njegovih osebnih podatkov za te namene ne bo obdeloval, pri čemer v primeru, da uporabnik ne soglaša z uporabo osebnih podatkov za namen spletne trgovine, ponudnik storitev spletne trgovine uporabniku ne bo mogel zagotavljati in tudi registracija uporabnika ne bo možna.

Ponudnik od obiskovalcev spletne strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno. Osebne podatke ponudnik zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

Po pridobljenem soglasju uporabnika za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov ponudnik vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika v zbirkah osebnih podatkov za neomejeno časovno obdobje in sicer za namene, za katere je uporabnik podal svoje soglasje.

Uporabnik lahko kadar koli po e-pošti na naslov simeona@simeona.eu ali po telefonu (+386 41 982 453) zahteva, da njegove podatke popravimo ali da jih v 15 dneh trajno oz. začasno prenehamo uporabljati. Ponudnik lahko uporabnika izjemoma v 15 dneh od zahteve obvesti o razlogih, zaradi katerih izbrisa, vpogleda, prepisa, kopiranja ipd. ne more omogočiti in ta razlog poskuša čimprej odpraviti. Varstvo osebnih podatkov se zagotavlja skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in mednarodnimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji veljajo neposredno.

Uporabnik soglaša, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter da se ponudnik ne more šteti odgovornega v povezavi s tem.

Ponudnik bo vaše osebne podatke, pridobljene prek svojih spletnih strani, skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob uporabi spletne strani ali vsebin ponudnika, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev ponudnika, in sicer za zagotavljanje pošiljanja novic uporabniku in preverjanje, ali uporabnik uporablja spletno stran in vsebine ponudnika oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih ponudnika v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in mednarodnimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji veljajo neposredno. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnih koli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Ponudnik brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi na svoji spletni strani, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj ponudnika, razen če zakon določa oziroma terja drugače.

Ponudnik lahko obdeluje tudi osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.

Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

Ponudnik mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika – uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in ponudnika nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani; omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu z 11. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.

Ponudnik bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis; posredoval mu bo seznam oseb, ki so jim bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo ponudnik uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Ob vsakem obisku spletne strani ponudnika se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številko – številko, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzijo brskalnika, čas obiska in podobno). Ponudnik tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo ponudnik uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletne strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ponudnik ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletne strani ne bo razkril tretjim strankam. Ponudnik bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

XIII. Podatki o podjetju

Simeona, proizvodnja in prodaja kozmetičnih izdelkov, Simon Jožef Istenič s.p.

davčna številka SI27515931

matična številka 8703795000

Pavšičeva ulica 36

1370 Logatec

tel: +386 41 982 453

št. Računa (DH d.d.): SI56 6100 0002 4547 749

Registrski organ: AJPES, izpostava Ljubljana

XIV. Pritožbe in spori

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Izvajalec kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Če bi zaradi uporabe spletne strani ali novic prišlo do kakršnih koli sporov med ponudnikom in uporabnikom, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pristojno pa je sodišče v Ljubljani.

Ti Splošni pogoji uporabe spletne strani se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

Ti Splošni pogoji uporabe spletne strani so bili zadnjič posodobljeni 24. 5. 2021

Ljubljana, 24. 5. 2021
Simeona, proizvodnja in prodaja kozmetičnih izdelkov, Simon Jožef Istenič s.p.

 

Splošni pogoji uporabe spletne strani in varstva zasebnosti.pdf
Splošni pogoji spletne trgovine in varstva zasebnosti.pdf